Menu

Visie/Missie

Missie

Professionals biedt: hoogwaardige, kwalitatieve, betaalbare en betrouwbare zorg naar de wensen, behoeften, normen en waarden van de cliënten. Hierdoor willen wij het dagelijks leven zo min mogelijk beïnvloeden. De cliënt staat centraal in onze zorg- en dienstverlening. Professionals wil met de zorgverlening een cliënt helpen om beter en langer zelfstandig te kunnen functioneren in de eigen thuisomgeving.

Visie

Professionals onderscheidt zich door tijdens alle levensfasen van elke cliënt zorgvuldig afgestemde en kwalitatief hoogwaardige zorg-, hulp- en dienstverlening te bieden. Centraal staan daarbij professionaliteit, betrouwbaarheid, vernieuwing, respect voor de mens en eerbied voor levensbeschouwing en zingeving. Sociale vitaliteit is daarnaast een belangrijk punt, omdat het bij ons meer gaat dan zorg alleen: zelfredzaamheid, kwaliteit van leven, mentaal welbevinden en deelname aan activiteiten. Om de gewenste kwaliteit te geven werkt Professionals vanuit een bedrijfsmatig ingerichte organisatie, waarin deskundige en gemotiveerde medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers een kernrol vervullen. Onze medewerkers doen dat niet alleen door het verlenen van zorg, maar ook door het bieden van een luisterend oor en het signaleren van veranderingen.

Zelfstandigheid, keuzevrijheid en respect van en voor de cliënt: iedereen moet kunnen leven op de manier die hij of zij zelf verkiest! Dat is ons uitgangspunt en we passen ons handelen in onze dienst- en zorgverlening daar zo goed mogelijk op aan. Ieder cliënt wordt dus geholpen door zijn eigen normen en waarden.