Menu

Palliatieve zorg

Palliatieve thuiszorg is bedoeld voor mensen, die in de laatste fase van hun leven, behoefte hebben aan -meer dan alleen- professionele zorg. Het doel van deze zorg dan ook om zo lang mogelijk geheel naar eigen wens en behoefte te leven.

Als mensen zorg nodig hebben in de laatste levensfase, dan is deze zorg erop gericht om de patiënt en zijn naasten, een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Deze intensieve zorg thuis wordt gegeven door professionele medewerkers die daardoor ook de mantelzorger kunnen ontlasten. Er is niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee patiënten te maken hebben. Er is ook aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele vragen die zich bij de patiënt en/of zijn naasten kunnen voordoen. Het verlichten van klachten is het hoofddoel van de zorgverlening en de kwaliteit van het leven staat centraal. Als het einde nadert mag u rekenen op de aandacht, liefde en warmte die onze medewerkers u willen bieden.

Persoonlijk 24-uurs zorg team

Bij 24-uurs zorg bieden onze professionele en gekwalificeerde zorgverleners 24 uur per dag, 7 dagen per week thuis alle verpleging en verzorging die de cliënt nodig heeft. Zorginstelling Professionals werkt met een klein, vast zorgteam per cliënt. Onze zorgverleners leveren kwaliteit, zij gaan uit van de wensen van de cliënt en zorgen voor een prima samenwerking met bijvoorbeeld huisarts en therapeut.

Hoe wij te werk gaan

Het zorgpakket wordt samengesteld aan de hand van uw gezondheidssituatie en levensopvatting. Wij zorgen ervoor dat u in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen, ondanks dat u permanente verzorging nodig heeft. Samen kijken wij naar uw zorgwensen.

Neem contact op met één van onze zorgprofessionals om te kijken wat wij voor u kunnen doen.