Menu

Kwaliteit

Professionals is HKZ gecertificeerd. Het kwaliteitssysteem van deze thuiszorgorganisatie voldoet daarmee aan de hoogste kwaliteitseisen in ons land. Voor klanten geeft het keurmerk de zekerheid van optimale zorg.

Met het HKZ Keurmerk laat Professionals zien veel werk te maken van de kwaliteit van haar dienstverlening. Het keurmerk staat voor een goede, klant gerichte organisatie die de kwaliteitsaspecten continu in de gaten houdt en die voortdurend werkt aan verbetering. Onderwerpen als veiligheid, gezondheid en risico-inventarisatie, opleiding en communicatie krijgen nadrukkelijk aandacht.

Cliënt en professional centraal, beter doen waar we goed in zijn!

Volgens de normen van Professionals moet zorg altijd veilig, efficiënt en van hoge kwaliteit zijn. Professionals streeft continu naar verbetering en innovatie. Professionals levert zorg en diensten die op vakkundige wijze afgestemd zijn op de belevingswereld en het levensverhaal van de cliënt. Professionals werkt belevingsgericht in een aangename omgeving en vanuit een gezonde organisatie. De cliënt en de zorgverlener en eventueel diens naasten bepalen samen de inhoud van zorg. Er is sprake van menselijke interactie en belevingsgerichte bejegening, cliënten kunnen verantwoorde keuzes maken op basis van informatie en educatie. Belevingsgericht werken vergroot de mogelijkheden van cliënten om wensen te uiten, keuzes te maken en om te (leren) gaan met alle situaties die zich kunnen voordoen. Professionals vraagt bij cliënten en andere belanghebbenden na of de geboden zorg voldoet aan hun wensen / behoeften en verbetert op basis van die informatie de zorg en dienstverlening. Daarnaast probeert Professionals meer mantelzorgers en vrijwilligers er bij te betrekken.

Professionals levert niet zomaar zorg, maar belevingsgerichte zorg. Professionals geeft de cliënt meer regie in de zorg en biedt zorg die nauw aansluit op de wensen en behoeften van de cliënt thuis. Daartoe staat de vraag centraal hoe de cliënt zijn situatie beleeft en hoe aan te sluiten bij zijn voorkeuren, wensen en mogelijkheden. Het beter aansluiten van de zorg op de individuele cliënt en zijn of haar naasten zal diens welzijn verhogen. Dit bevordert het genezingsproces en vermindert de zorgvraag.