Menu

Klachtencommissie

Onze medewerkers doen er alles aan om het u naar de zin te maken, maar er kan altijd iets mis gaan. Laat het ons weten. Door uw reactie kunnen wij onze dienstverlening blijven verbeteren. Met uw op- of aanmerkingen kunt u het beste de lokale vestiging benaderen. Ook een wettelijk vertegenwoordiger of nabestaande kan een klacht indienen. Derden (bijvoorbeeld familieleden), kunnen geen aanspraak doen op deze klachtenregeling.

Zo dient u een klacht in

De eerste stap is dat u de klacht of aanbeveling bespreekt met de medewerker of degene die direct betrokken is bij de klacht. Ook kunt u bellen met de vestiging om uw klacht te bespreken. Vaak worden zaken snel opgelost en misverstanden opgehelderd. Wanneer dit gesprek geen oplossing biedt, dan kunt u uw klacht voorleggen bij de klachtenfunctionaris. De cliënt heeft het recht een klacht ook direct in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie.

Dit doet de klachtenfunctionaris voor u

U kunt contact opnemen met de klachtenfunctionaris door te bellen naar het hoofdkantoor (0346 – 21 63 31) of een brief te schrijven. De klachtenfunctionaris is objectief en kan u informeren over de klachtenafhandeling binnen Zorginstelling Professionals. De klachtenfunctionaris zal de klacht in ontvangst nemen en de procedure bewaken. U kunt de klachtenfunctionaris schriftelijk bereiken via:

Zorginstelling Professionals,
t.a.v. de klachtenfunctionaris
Computerweg 11, 3542 DP Utrecht

Voor de inhoudelijke afhandeling en oplossing zal de betrokken leidinggevende contact met u opnemen.