Menu

Klachtencommissie

Onze medewerkers doen er alles aan om het u naar de zin te maken, maar er kan altijd iets mis gaan. Laat het ons weten. Door uw reactie kunnen wij onze dienstverlening blijven verbeteren. Met uw op- of aanmerkingen kunt u het beste de lokale vestiging benaderen. Ook een wettelijk vertegenwoordiger of nabestaande kan een klacht indienen. Derden (bijvoorbeeld familieleden), kunnen geen aanspraak doen op deze klachtenregeling.

Zo dient u een klacht in

De eerste stap is dat u de klacht of aanbeveling bespreekt met de medewerker of degene die direct betrokken is bij de klacht. Ook kunt u bellen met de vestiging om uw klacht te bespreken. Vaak worden zaken snel opgelost en misverstanden opgehelderd. Wanneer dit gesprek geen oplossing biedt, dan kunt u uw klacht voorleggen bij de klachtenfunctionaris. De cliënt heeft het recht een klacht ook direct in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie.

Dit doet de klachtenfunctionaris voor u

U kunt contact opnemen met de klachtenfunctionaris door te bellen naar het hoofdkantoor, het contactformulier in te vullen op deze pagina of een brief te schrijven. Zie hiervoor het document “Klachtenregelement Zorgprofessionals 2020.” De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke, objectieve partij en aangesloten bij Stichting Expertise Centrum Klacht-en Gezondheidsrecht (ECKG). De klachtenfunctionaris kan u informeren over de klachtenafhandeling binnen Zorginstelling Professionals. De klachtenfunctionaris zal de klacht in ontvangst nemen en de procedure bewaken. U kunt de klachtenfunctionaris schriftelijk bereiken via:

Zorginstelling Professionals,
t.a.v. de klachtenfunctionaris
Computerweg 11, 3542 DP Utrecht

Voor de inhoudelijke afhandeling en oplossing zal de betrokken leidinggevende contact met u opnemen.

Klachtenregelement Zorgprofessionals 2020