Menu

Cliëntenraad

Vanaf 1996 is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen van kracht. Sindsdien is elke organisatie die zorg aanbiedt verplicht haar cliënten de mogelijkheid tot inspraak te geven. De Cliëntenraad is, te midden van iedereen die betrokken is bij de zorg- en dienstverlening, de enige die kan praten vanuit de ervaringen van cliënten. De Cliëntenraad is daardoor als het ware de stem van de cliënt. De cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van cliënten van een zorginstelling behartigt. Elke instelling moet een cliëntenraad hebben. Dat is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). Deze wet verplicht de zorgaanbieder om een cliëntenraad in te stellen.

Professionals heeft een eigen cliëntenraad voor de thuiszorg. Deze raad wordt samengesteld op basis van werving en selectie vanuit verschillende (potentiële) cliëntengroepen in de maatschappij. De cliëntenraad vergadert 12 keer per jaar en oefent invloed uit op het beleid via het recht op, informatie, overleg, advies, verzwaard advies en voordracht van een bestuurslid.

De thema’s die de cliëntenraad belangrijk vindt zijn:

 • Zelfredzaamheid
 • Toegankelijkheid
 • Regie cliënt
 • Welzijn en Veiligheid
 • Zorgdiensten en service
 • Zorginnovatie
 • Gezondheid en hygiëne
 • Preventieve maatregelen
 • Mentale verzorging en maatschappelijke ondersteuning
 • Verbeteracties en deskundigheid
 • Klanttevredenheid

De Cliëntenraad van Professionals behartigt de belangen van al onze cliënten. De leden ontvangen zelf zorg van Professionals of hebben een familielid die zorg ontvangt. De cliëntenraad is daardoor een goed klankbord voor de wensen en ideeën van alle cliënten. Op deze manier kunnen zij gericht advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur van Professionals. Door de Cliëntenraad kunnen wij als organisatie actief aandacht besteden aan de onderwerpen die bij cliënten leven.

Bij voorkeur nemen cliënten van zorginstelling Professionals zitting in de raad. Wanneer dit niet mogelijk is, kunnen ook familieleden lid zijn van de Cliëntenraad. Tevens zijn niet-cliënten met affiniteit voor zorg van harte welkom. De Cliëntenraad richt zich uitsluitend op het algemeen belang van cliënten. Voor individuele klachten heeft zorginstelling Professionals een eigen klachtenregeling ontwikkeld.

Invloed en meepraten?

Invloed en meepraten? Dat kan! De Cliëntenraad van zorginstelling Professionals zoekt regelmatig nieuwe leden.

Hoe kunt u ons bereiken?

U kunt een mail sturen naar clientenraad@zorgprofessionals.com of schrijven naar:

Cliëntenraad Professionals
Computerweg 11
3542 DP UTRECHT

De resultaten van de Cliëntenraad komen werkelijk ten goede aan de cliënten en de zorg. Dat maakt het werk de moeite waard.

Neem contact op met de Cliëntenraad Professionals:

 • wanneer u meer informatie wenst;
 • als u lid wilt worden van de Cliëntenraad Professionals.
 • als u suggesties heeft om de zorg te verbeteren;
 • als u de Cliëntenraad wilt uitnodigen voor een gesprek bij u thuis.