Menu

Begeleiding

Professionals is er voor u en uw gezin wanneer u ondersteuning nodig heeft bij het dagelijks functioneren.
Wij ondersteunen u in de thuissituatie, op school, op het werk of bij andere activiteiten. Of het nu gaat om opvoeden, zelfstandig worden of blijven, samen met u streven wij naar:

  • Het voorkomen van uithuisplaatsing of opname in een behandelcentrum/GGZ kliniek
  • Structuur in uw huishouden, studie en/of werk
  • Het behouden en verder ontwikkelen van uw sociale en andere vaardigheden
  • Stabiliteit na afloop van een opname

Onze medewerkers bieden ondersteuning om uw leven weer te structureren.
Zij zijn geschoold u bij te staan indien sprake is van lichamelijke, psychische, sociale en/of financiële problemen.

Ons vakkundig personeel stelt samen met u een persoonlijk zorg(leef)plan op.
Dit plan is gebaseerd op uw wensen en behoeften.
Hierbij respecteren wij uw dagelijks leefpatroon.
Het plan sluit naadloos aan op het Kwaliteitskader voor de verantwoorde zorg.